Prevádzkovať energetiku bezpečnejsie, hospodárnejšie a ekonomickejšie

Rokov na trhu

Projektov

Spokojených zákazníkov

O spoločnosti

DEFEND, s.r.o. vznikla ako súkromná firma zápisom do obchodného registra. Našu spoločnosť môžeme charakterizovať ako dodávateľsko – inžiniersko – montážnu organizáciu, ktorá poskytuje svojim zákazníkom vyššie dodávky (na kľúč) súborov riadenia technologických procesov, vrátane prevádzkového rozvodu silnoprúdu pre energetiku, vodné hospodárstvo, dopravu a pre všetky oblasti priemyslu.
Projektujeme, dodávame a montujeme zariadenia merania a regulácie, ASRTP, SKR, ASR,ASDR, motorickú a svetelnú inštaláciu a iné silnoprúdové zariadenia bez obmedzenia napätia. Svojim budúcim zákazníkom môžeme predložiť konkrétne referencie z uvedených činností, ktoré sme zrealizovali na vysokej odbornosti a skúsenosti našich pracovníkov.
Zamestnávame široké spektrum odborníkov z oblasti MaR, silnoprúdu, slaboprúdu vrátane pracovníkov schopných vykonávať zváračské práce.
Neustále zvyšujeme odbornosť svojich pracovníkov v spolupráci so zahraničnými partnermi a vzdelávacími inštitúciami.
Naša spoločnosť je schopná nájsť optimálne riešenia šité na mieru a zaručiť zákazníkovi uspokojenie všetkých jeho požiadaviek.
V prípade záujmu Vám radi vypracujeme ponuku pre riešenie Vášho konkrétneho problému. Tešíme sa na Váš záujem a uvítame, ak sa aj Vy zaradíte medzi našich spokojných zákazníkov.

Predmet činnosti

• Inžinierska činnost

 Poradenská a konzultačná činnosť.  Vypracovanie návrhov technického riešenia a cenovej ponuky.  Vypracovanie projektovej dokumentácie.  Vypracovanie užívateľských programov pre ASRTP.  Projektovanie elektrických ochrán (ABB, SIEMENS, SEL, ALSTOM (AEG) a i.).  Projektovanie RIS ( Riadiaci a informačný systém ) pre energetiku a priemysel.  Návrh a tvorba HMI a SCADA systémů pre energetiku a priemysel.  Technická pomoc pri realizácií stavieb v energetike a priemysle.

• Výroba rozvádzačov pre:

 Elektrické ochrany – ASR.  Riadiace a informačné systémy (RIS).  Meranie a regulácia (MaR).  NN (AC/DC).

• Montáže

   Montáž a uvedenie do prevádzky všetkých montovaných zariadení.

Vrátane uvedenia do prevádzky a vystavenie protokolu o odbornej prehliadke a skúške  Rekonštrukcia energetických zariadení podľa vlastného projektu alebo podľa projektu zákazníka  Dodávky na „kľúč“
• Servisní služby

 Servis všetkých typov elektrických ochrán (testovanie zariadením OMICRON CMC 156).  Uvedenie do prevádzky, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, zaškolenie obsluhy, záručný a pozáručný servis.  Rekonštrukciu a modernizáciu zariadení.

• SEL

 Poskytujeme všetky služby spojené s implementáciou produktov SEL, projekty, poradenstvo, uvedenie do prevádzky a servis.

Spolupracujeme

Systémový integrátor PROMOTIC

Certifikát udeľuje MICROSYS, spol. s r.o.

www.promotic.eu
Schweitzer Engineering Laboratories

Radi Vám poradíme s nasadením produktov SEL

www.selinc.com

Kontakt

Štatutárny orgán : Ing. Slavomír Pariľák – konateľ

IČO: 36 467 626 DIČ: 2020007990 IČ DPH: SK2020007990

e-mail: defend@defendsro.sk

Bankové spojenie: Fio Banka, a.s.   IBAN:SK7783300000002300424226   BIC: FIOZSKBA

Adresa spoločnosti: 

Krížna 14 , 08006 Ľubotice, SK

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove spis. zn. : Sro, vložka číslo 12276/P