ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Názov spoločnosti: DEFEND, s.r.o.

Hlavné aktivity : Automatizované systémy riadenia, parametrizácia a konfigurácia el. ochrán ASR , súbory kontroly a riadenia, riadiace a informačné systémy, optokabeláž, prevádzkový rozvod silnoprúdu, trafostanice, rozvodne, rekonštrukcia a montáž zariadení pre výrobu a rozvod elektrickej energie, elektrorozvádzače AC/DC

Adresa spoločnosti : Krížna 14,

080 06 Ľubotice, SK

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu v Prešove

spis. zn. : Sro, vložka číslo 12276/P

Štatutárny orgán : Ing. Slavomír Pariľák – konateľ

IČO: 36 467 626

DIČ: 2020007990

IČ DPH: SK2020007990

e-mail: info@defendsro.sk

Bankové spojenie: VÚB Prešov

č.ú.: 1411471653/0200


INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

DEFEND, s.r.o. vznikla ako súkromná firma zápisom do obchodného registra. Našu spoločnosť môžeme charakterizovať ako dodávateľsko – inžiniersko – montážnu organizáciu, ktorá poskytuje svojim zákazníkom vyššie dodávky (na kľúč) súborov riadenia technologických procesov, vrátane prevádzkového rozvodu silnoprúdu pre energetiku, vodné hospodárstvo, dopravu a pre všetky oblasti priemyslu.

Projektujeme, dodávame a montujeme zariadenia merania a regulácie, ASRTP, SKR, ASR,ASDR, motorickú a svetelnú inštaláciu a iné silnoprúdové zariadenia bez obmedzenia napätia. Svojim budúcim zákazníkom môžeme predložiť konkrétne referencie z uvedených činností, ktoré sme zrealizovali na vysokej odbornosti a skúsenosti našich pracovníkov.

Zamestnávame široké spektrum odborníkov z oblasti MaR, silnoprúdu, slaboprúdu vrátane pracovníkov schopných vykonávať zváračské práce.

Neustále zvyšujeme odbornosť svojich pracovníkov v spolupráci so zahraničnými partnermi

a vzdelávacími inštitúciami.

Naša spoločnosť je schopná nájsť optimálne riešenia šité na mieru a zaručiť zákazníkovi uspokojenie všetkých jeho požiadaviek.

V prípade záujmu Vám radi vypracujeme ponuku pre riešenie Vášho konkrétneho problému. Tešíme sa na Váš záujem a uvítame, ak sa aj Vy zaradíte medzi našich spokojných zákazníkov.PREDMET ČINNOSTI:

  1. elektrické ochrany – ASR

  2. riadiace a informačné systémy (RIS)

  3. meranie a regulácia (MaR)

  4. NN (AC/DC)